Πως αντιλαμβανόμαστε την τροφή μας, πόση σημασία της δίνουμε και τι επιπτώσεις έχει αυτό στην ψυχολογία μας, την υγεία μας, την τσέπη μας και την οικονομία της κοινωνίας που ζούμε αλλά και το περιβάλλον?
Μια εναλλακτική προσέγγιση μέσα από μεθοδολογίες της βιωματικής μάθησης και ειδικότερα μέσω των Ευρωπαικών προγραμμάτων Erasmus+ ήταν ο στόχος του εργαστηρίου που υλοποιήθηκε το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014 από την Youthfully Yours GR. Οι συμμετέχοντες, νεοι, φοιτητές αλλά και όχι, 40 στον αριθμό είχαν την τύχη να δοκιμάσουν μια προσομοίωση λίγων ωρών της δομής των προγραμμάτων του Erasmus+ , να ανακαλύψουν τις ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης που προσφέρονται από την διαδικασία ενισχύοντας τις δυνατότητες της πολλαπλής νοημοσύνης.
 
Η ομάδα που συμμετείχε, γνώρισε καλύτερα τον οργανισμό μας αλλά και ανθρώπους που είχαν εμπειρίες και διάθεση να μοιραστούν τις δεξιότητες που εχουν αποκομίσει συμμετέχοντας σε μια αυτοδύναμη παρέα, όπου τα λάθη είναι τρόπος να μαθαίνεις και να βελτιώνεσαι, η συμμετοχικότητα, η προσφορά και η ευθύνη απέναντι σε αυτό που επιλέξαμε να κάνουμε μας κάνει ευγενικότερους μεταξύ μας και με τον κόσμο

 

 

Sponsor

 

 

Pin It