Ένα πρόγραμμα της Youthfully Yours GR

Τίτλος : «Skilling You(th) Softly»

Τόπος : Λεπτοκαρυά, Πιερία, Ελλάδα

Ημερομηνίες : 24 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2022

Συμμετέχοντες : 4 άτομα 18 έως 25 ετών και 1 άτομο (leader) 18 έως 35 ετών

Καλύπτεται το 100% των εξόδων μετακίνησης έως 20 ευρώ και το 100% διαμονής και διατροφής.

Δηλώσεις συμμετοχής έως ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

 

Συμπληρώστε την φόρμα συμμετοχής εδώ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

The main theme of the project is set out from the title of the project: give youth the opportunity to experience the impact of soft skills. The choice of the theme was made after research and facts emphasizing the gap between the skills that employees possess and the abilities that employers are looking for. After a thorough analysis of the gap, we gathered with our most trusted partners to illustrate how we can foster young people with a set of transversal skills. Non formal education,
one of the main assets in Erasmus+ programme, provides the necessary challenging and creative environment together with strong educational activities followed up with reflection. Through this project we will try to get young people understand the difference between hard skills they learn at school, university etc and the soft skills which are not necessarily taught in a specific framework and format but are considered as experiential learning.


The activities of the project are designed accordingly to highlight the particular skills we aim for participants to develop. Based on the group stages of Tuckman, we will start a journey of forming a group dynamic that will perform with synergy after the cooperation and integration of the team. Some of the thematics the project will approach are problem solving, public speaking, conflict management, time management, empathy, communication and many more. The type of the activities introduced are simulations, specifically designed games, debates, small group activities, role-playing, outdoor activities and mindfulness.

Objectives:

- To foster mutual understanding of soft skills and their role in employability of young people.
 - To give knowledge regarding soft skills and their characteristics.
- To give opportunity to participants to practically experience soft skills development and understand their relevance in the working environment.
- To improve the international competences of participants by working in an international context and environment.
- To boost participant’s personalities with key competences that will help them to work more efficiently.
- To make them more familiar with transversal skills such as communication, teamwork, problem-solving, leadership, time-management, Emotional Intelligence, Conflict Management, Critical thinking, Adaptability.
- To improve those cross-competences of participants and experience new methods which can be transferal to life.
- To give the chance to young people to experience a different way of learning, experiential learning where they will take initiatives.

Participating countries:  Italy, Spain, Portugal, Slovakia, Poland,Greece

Venue: Great Alexander Hotel

 

 

Pin It